Obowiązek Informacyjny według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych Stella Sp. z o.o.
2) administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, ale w sprawach danych możesz się kontaktować pod adresem inspektorrodo@stella-furniture.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych na podstawie udzielonej zgody oraz do kontaktu handlowego.
4) dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w prawie uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu kontaktu, odpowiadaniu na zapytania, udzielaniu informacji, a także w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną
5) kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych są uzależnione od celu, w jakim się z nami kontaktujesz, oraz od tego, w jakiej pozostajemy relacji, zazwyczaj obejmują: numer telefonu, adres, nazwę, imię, nazwisko, funkcję (osoba reprezentująca lub decyzyjna) i email; zależy nam na tym, by za każdym razem wykorzystywać wyłącznie te dane, które są niezbędne
6) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy, w tym nasza obsługa informatyczna, księgowa, prawna oraz podmioty współpracujące z nami, a także podmioty uprawnione do otrzymywania informacji na podstawie przepisów prawa
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji obsługi procesu zamówienia, działań marketingowych oraz do kontaktu w celach marketingowych, lub czasu niezbędnego w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody;
9) masz prawo żądania dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając mail na adres inspektorrodo@stella-furniture.pl; zrealizujemy te prawa na zasadach określonych przez RODO
10) gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11) nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
12) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obsługi procesu zamówienia, prowadzenia działań marketingowych oraz kontaktu

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO,
informujemy, że:

1) Stella sp. z o.o. i Iliko sp. z o.o. i Poldem sp. z o.o. współadministrują Twoimi danymi osobowymi – taką możliwość daje nam RODO. Jesteśmy współadministratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i wspólnie wypełniamy obowiązki wynikające z RODO, w szczególności wspólnie odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych.
2) Naszym wspólnym punktem kontaktowym w sprawach dotyczących danych osobowych i ochrony Twoich danych osobowych jest Stella Sp. z o.o.. W sprawach dotyczących danych możesz się kontaktować pod adresem mailowym inspektorrodo@stella-furniture.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszych wspólnych celach organizacji obsługi stron internetowych www prowadzonych pod adresem www.noemebypoldem.fr i wynikających z tego działania kontaktów handlowych, sprzedaży produktów i usług oraz w celach marketingowych.
4) Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adresy mailowe, numery identyfikacyjne. Jeśli mieliśmy kontakt w związku z Twoim zgłoszeniem zainteresowania naszą ofertą, możemy mieć także informacje o Twoim pracodawcy lub podmiocie który reprezentujesz.
4) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności dostarczające nam obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ja wyrażałeś;
7) Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.
10) Decyzje wobec danych osobowych będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym będą poddawane profilowaniu na zasadach wynikających z dostępnych narzędzi marketingowych w celu przygotowania najbardziej odpowiedniej dla Ciebie informacji handlowej, zgodnie z udostępnioną Tobie polityką prywatności i polityka cookies – link.